Пісочинська селищна рада
Харківська область

Нормативно-правова база

Дата: 07.06.2019 13:11
Кількість переглядів: 1126

 1. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 2. Постанова КМУ від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»
 3. Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»
 4. Постанова КМУ від 22.07.2015 р. № 544 «Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях»
 5. Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
 6. Постанова КМУ від 11 березня 2015 р. № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»
 7. Наказ МВС від 20.04.2017 № 325 «Про затвердження Типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання»
 8. Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»
 9. Наказ МВС від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту»
 10. Наказ МНС від 16.07.2009 № 494 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період»
 11. Наказ МНС від 13.07.2010 № 544 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту»
 12. Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання" Примірний перелік
 13. Наказ ДСНС України від 15.07.2016 № 340 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурні підрозділи з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій»
 14. Наказ ДСНС України від 11.10.2014 № 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту»
 15. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” 
 16. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”
 17. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”
 18. Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 “Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. За № 1623/2975
 19. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 29 січня 2014 № 44 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань” 
 20. Наказ ДСНС від 6 червня 2014 року № 310 (у редакції наказу ДСНС України 8 серпня 2014 року № 458) “Про затвердження Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях”
 21. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19.02. 2016 року № 83 “Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”
 22. Наказ ДСНС від 19 лютого 2016 року № 83 “Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”
 23. Постанова КМУ від 26 січня 2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» 
 24. Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»
 25. Постанова КМУ від 08.09.2016 р. № 603 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18»
 26. Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 100 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 та від 17 червня 2015 р. № 409»
 27. Постанова КМУ від 4 лютого1999 р. N 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
 28. Постанова КМУ від 29 березня 2002 р. № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»
 29. Постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»
 30. Постанова КМУ від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»
 31. Наказ МВС від 06.08.2018658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»
 32. Наказ МВС від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації»
 33. Наказ Держспоживстандарт від 11.10.2010 № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» пункт 3. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2011р. ДК 019:2010 - Класифікатор надзвичайних ситуацій
 34. Постанова КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»
 35. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 
 36. Наказ МНС від 07.09.2004 р. №44 «Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру»
 37. Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» (зареєстрований в Міністерстві юстиції від 10.04.2001 №326/5517)
 38. Наказ МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 29.08.2002 № 708/6996)
 39. Наказ МНС України від 16.12.2002 № 330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 04.03.2003 № 179/7500)
 40. Спільний наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України від 17.05.2004 № 87/211 «Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.06.2004 № 720/9319)
 41. Наказ МНС України від 03.02.2005 № 59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.02.2005 №222/10502)
 42. Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122, затверджений в Міністерстві юстиції 10.04.2001 за № 326/3517 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті»
 43. Наказ МНС України від 21.12.2005 № 414 «Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій»
 44. Наказ МНС України від 21.02.2007 № 85 «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС»
 45. Наказ МНС України від 15.10.2008 № 741 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Порядок виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів управління та підрозділів МНС»
 46. Наказ МНС України від 08.07.2009 № 463 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації»
 47. Наказ МНС України від 07.08.2009 № 551 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення»
 48. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту» (Додатки до Наказу МНС № 472)
 49. Наказ МНС України від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження»
 50. Стандарт МНС. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги. СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010
 51. Постанова КМУ від 30.10.2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
 52. Наказ МВС від 10.07.2017 № 579, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 938/30806, «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації»
 53. Постанова КМУ від 10 березня 2017 № 138 «Про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»
 54. Постанова КМУ від 09.03.2017 № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»
 55. Наказ МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту від 28.08.2018 №16-780/01) (Додаток 1, 2, 3; Вимоги 1, 2, 3)
 56. Наказ МНС від 10.06.2009 № 390 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)»
 57. Наказ МНС України від 25.08.2009 № 582  «Про затвердження форми Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)»
 58. Наказ МНС від 22.09.2014 № 535 «Про реалізацію інженерно - технічних заходів під час проектування об’єктів»
 59. Наказ МНС України від 10.02.2012 № 485 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації об'єктів» (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Лист Мінрегіонбуду)
 60. ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони»

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь