Пісочинська селищна рада
Харківська область

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 27.03.2020 17:28
Кількість переглядів: 962

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території в смт. Пісочин, в-д Кононенко, № 1, № 1-А, № 1-Б Харківського району Харківської області на земельну ділянку з кадастровим номером 6325157900:00:001:0030 для розташування виробничо-складських будівель та споруд

  

 1. Інформація про замовника:

Замовник СЕО детального плану території – Пісочинська селищна рада.

Адреса: 62416, Харківська обл., Харківський район, сел. Пісочин,           пров. Транспортний, 2.

 

Інвестор – Товариство з обмеженою відповідальністю «НАРНІ»

Юридична адреса: 02092, м. Київ, вул. Алматинська, буд. 35-А.

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території району в смт. Пісочин,  в’їзд Кононенко № 1,     № 1-А, № 1-Б Харківського району Харківської області на земельну ділянку з кадастровим номером 6325157900:00:001:0030 для розташування виробничо-складських будівель та споруд (далі – ДПТ) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для уточнення положень генерального плану міста, зокрема, щодо планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови.

Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів.

Детальний план території розробляється на земельні ділянці (кадастровий номер 6325157900:00:001:0030), загальною площею 1,313 га, розташованій за адресою:  Харківська область, Харківський р-н, смт. Пісочин, в-д Кононенко 1,    № 1-А, № 1-Б яка перебуває в оренді ТОВ «НАРНІ», для розміщення комплексу виробничо-складських будівель та споруд (резервуарів зберігання хімічних продуктів та нафтопродуктів), на підставі рішення ХХVIІ сесії Пісочинської селищної ради VII скликання «Про надання згоди на розроблення детального плану території» від 04 листопада 2019 р. №106/27-2019.

Основні цілі ДПТ – визначення оптимальних можливостей розташування виробничо-складських будівель та споруд, визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що проектується (врахування охоронних зон інженерних мереж, протипожежних розривів, санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони).

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: Схема районного планування Харківського сільського адміністративного району.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Територія, на яку розробляється детальний план, розміщена на землях  Пісочинської селищної ради в промисловій зоні (колишня територія ТЕЦ-5). Неподалік проходять автомобільні дороги Р46 (Харків - Богодухів - Охтирка), М03 (Київ  Харків  кпп Довжанський) та залізниця. На території в наявності дві тупикові залізничні колії. Відстань до межі м. Харкова близько 2,5 км.

Земельна ділянка обмежена з усіх сторін землями промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на території Пісочинської селищної ради приватної та комунальної власності.

Земельна ділянка має наступні характеристики: кадастровий номер – 6325157900:00:001:0030; площа земельної ділянки – 1,313 га; тип власності – комунальна; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

На земельній ділянці передбачається розміщення комплексу виробничо-складських будівель та споруд (резервуарів для зберігання хімічних та нафтопродуктів). Виробничо-складські будівлі та споруди призначені для приймання та зберігання хімпродуктів і нафтопродуктів для забезпечення ними підприємств газодобувної та хімічної промисловості України.

Територія розміщення виробничо-складських будівель та споруд (резервуарів для зберігання хім- та нафтопродуктів)  представлена наступними зонами:

 • виробнича зона:  (майстерня (існуюча); складська будівля (існуюча); естакада залізнична(існуюча); складська будівля-ангар (проект); складська будівля (проект); навіс (існуючий); споруди для очищення бензонафтовмісних стічних вод;
 • зона резервуарного зберігання (метанол, нафтопродукти): резервуари (8 шт. по 73,1 м3) (проект); резервуари (8 шт. по 73,1 м3) (проект, перспектива); резервуар (1 шт. 25,1 м3) (проект); насосна станція для зливо-наливних операцій (існуюча);
 • допоміжна зона: адміністративний корпус (існуючий); контрольно-пропускний пункт (проект); вольєр (проект); майданчик для паркування транспортних засобів; пожрезервуари (2 по 200 м3) (проект); стаціонарна установка автоматичного пінного пожежогасіння (проект); металевий контейнер для інвентаря (існуючий); малі очисні споруди (септик, фільтруючі колодязі) (проект); майданчики для сміттєвих контейнерів.

Планове розміщення будівель та споруд обумовлено функціональним призначенням, мінімальною довжиною інженерних мереж, вимогами санітарно-гігієнічних і протипожежних норм на проектування.

Резервуарний парк передбачений для зберігання 609,9 м3 рідин (метанол, дизпаливо, бензин) (в перспективі 1194,7 м3).

Продукція на підприємство поступає залізничним або автомобільним транспортом. Для вивантаження рідин з цистерн у резервуари використовується пересувна насосна станція та розбірний трубопровід. Для навантаження рідин в автоцистерни передбачена стаціонарна насосна станція для зливо-наливних операцій.

Проектна складська будівля передбачена для зберігання рідин у тарі. 

Водозабезпечення об’єкту будівництва передбачається привозною водою.

 

Види планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

 • поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше - друга категорія об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3, п. 3, пп. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) - друга категорія об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3, п. 3, пп. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, в т.ч. для здоров’я населення:

- ґрунти – тимчасовий вплив на період проведення будівельних робіт;

- атмосферне повітря – вплив за рахунок забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин при проведенні будівельних робіт та експлуатації об’єктів планованої діяльності;

- водні ресурси – в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище – прямий вплив відсутній, крім  утворення дощових стоків;

  - стан фауни, флори, біорізноманіття, землі – негативних впливів не передбачається.

- кліматичні фактори – негативних впливів не передбачається.

б) для територій з природоохоронним статусом. Земельна ділянка, яка розглядається детальним планом, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО детального плану в смт. Пісочин, в-д Кононенко № 1,       № 1-А, № 1-Б Харківського району Харківської області на земельну ділянку з кадастровим номером 6325157900:00:001:0030 для розташування виробничо-складських будівель та споруд з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути «нульовий» варіант, без впровадження проектних змін.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

- визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища;

- аналіз природних умов території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- оцінка можливих змін в природних і антропогенних екосистемах;

- визначення шляхів мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- збір та аналіз інформації про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, експлуатаційні можливості);

- оцінка факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахування екологічних завдань місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку території та підвищення якості  життя населення;

- розроблення комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

При  реалізації проектних рішень, передбачених документом державного планування – містобудівною документацією, встановлених в ній вимог до розрахункових параметрів демографічного, економічного, соціального та територіального розвитку, вимог до формування інженерної інфраструктури, режимів використання території, планувальних обмежень, очікуються незначні наслідки.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 • для кожної групи наземних резервуарів по периметру повинне передбачатись замкнуте обвалування або огороджуюча стіна з негорючих матеріалів, розраховані на гідростатичний тиск рідини, що розлилась;
 • заходи зі збирання нафти і нафтопродуктів при аваріях і ремонті як з технологічних споруд, так і з трубопроводів, а також збирання нафти і нафтопродуктів в усіх точках можливих втрат;
 • каналізування об’єкту здійснюється з використанням малих очисних споруд (типу септик) – установка біологічної очистки «BIOTAL-10» (побутова каналізація) та очисних споруд виробничо-дощових вод з нафтоуловлювачами;
 • планування території об’єкту повинне виключати можливість утворення місць скопичення парів нафти і нафтопродуктів (застійних зон) і разом з системою водостоків забезпечувати водовідведення і захист території від потрапляння ззовні талих і дощових вод.
 • дотримання протипожежних відстаней між будівлями та спорудами, забезпечення вільного під’їзду пожежних машин до всіх будівель і споруд;
 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.
 • дотримання розміру нормативної санітарно-захисної зони, яка для складів легкозаймистих та паливних рідин складає 100 м згідно «Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 г. № 173;
 • комплексний благоустрій та озеленення території.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в смт. Пісочин, в-д Кононенко,     № 1, № 1-А, № 1-Б Харківського району Харківської області на земельну ділянку з кадастровим номером 6325157900:00:001:0030 для розташування виробничо-складських будівель та споруд подаються до Пісочинської селищної ради за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський район, сел. Пісочин, пров. Транспортний, 2. Контактна особа – головний спеціаліст з питань містобудування та архітектури Коротовських Антон Володимирович, тел. (050) 634-69-53.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь