Пісочинська селищна рада
Харківська область

Будівництво басейну на території селища Пісочин - електронна петиція

Кількість переглядів: 5038
Збір підписів завершено

Час подання петиції: 2020-10-16 13:44:09
Початок збору голосів: 2020-10-19 11:52:53
Голоси зібрано: 2020-11-10 17:23:23
Відкоментовано: 2020-11-18 16:39:06

250/250

Автор: Панова Олена Василівна

Пісочинська селищна об’єднана територіальна громада є громадою Харківської області із хорошим показником спортивних досягнень серед дітей, тому необхідно підтримувати та вдосконалювати її потенціал, розвивати у школярів здоровий спосіб життя, впроваджувати різноманітні заходи щодо виявлення здібностей у дитини, проводити оздоровлюючі та реабілітаційні програми, пов’язані із водним середовищем.
Просимо побудувати сучасний, комфортний, спортивний та плавальний басейн в селищі Пісочин. Розмістити об’єкт шляхом реконструкції наявних комунальних споруд, або в новобудові.
Фінансування робіт передбачити за кошти, субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законодавством України.

Офіційний коментар:

Виконавчим комітетом Пісочинської селищної ради розглянуто електронну петицію щодо «Будівництво басейну на території селища Пісочин. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Розглянувши електронну петицію повідомляємо наступне. Як відомо, об'єкт нерухомого майна, збудований без належного дозвільного документа, є самочинним будівництвом. Тому безпосередньому виконанню будівельних робіт обов'язково має передувати етап отримання дозвільної документації, який є однією із найголовніших складових процесу будівництва нерухомого майна. Порядок оформлення й отримання дозвільних документів на будівництво об'єктів врегульовано Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі – Закон), Порядком виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" від 13.04.2011 р. № 466 (далі – Порядок виконання підготовчих і будівельних робіт), а також іншими нормативно-правовими актами. Проаналізувавши положення ст. 26 Закону, варто зазначити, що процес отримання дозвільної документації на будівництво можна ініціювати лише після: одержання замовником або проектувальником вихідних даних; розробка проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи; затвердження проектної документації. Порядок, вимоги й основний перелік дозвільних документів, що надають право на виконання будівельних робіт, різняться залежно від класу наслідків об'єкта, який планують будувати. Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі – клас наслідків) – це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я та життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті або які перебуватимуть зовні такого об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта. Основні вимоги та рекомендації щодо визначення класу наслідків (відповідальності) встановлені ст. 32 Закону та національним стандартом ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва", затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.05.2013 р. № 195. Отже, усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки – СС1; середні наслідки – СС2; значні наслідки – СС3. Враховуючи положення законодавства, можна скласти такий алгоритм дій для отримання дозвільної документації на будівництво об'єктів. Щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1). Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону право на виконання підготовчих робіт (якщо їх не було виконано раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на вказаних вище об'єктах надано замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконують без залучення субпідрядників) після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Для подання відповідного повідомлення замовнику (його уповноваженій особі) потрібно: Отримати вихідні дані. Порядок отримання вихідних даних регламентовано ст. ст. 29, 30 Закону, положеннями наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 р. № 289, яким затверджено Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, а також іншими нормативно-правовими актами. Розробити проектну документацію на будівництво; у випадках, передбачених законодавством, провести її експертизу; затвердити вказану документацію. Порядок реалізації зазначених дій регламентовано ст. 31 Закону, положеннями Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45, ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560, та іншими нормативно-правовими актами. Оформити належним чином повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт за формою згідно з відповідним додатком до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, унісши до нього визначені законодавством відомості. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих/будівельних робіт подати вказане повідомлення особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних і дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта. Саме з цього моменту можна розпочинати будівельні роботи на об'єкті. Порядок подання повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт урегульовано ст. ст. 35, 36 Закону, Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт. Особливу увагу потрібно звернути на те, що виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт заборонено.   Щодо об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Право на виконання підготовчих робіт (якщо їх не було виконано раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж і споруд надано замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Порядок отримання дозволу на виконання будівельних робіт регламентовано ст. 37 Закону, Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, а також іншими нормативно-правовими актами. Враховуючи положення вказаних актів, для отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовнику (його уповноваженій особі) необхідно: Отримати вихідні дані. Розробити проектну документацію на будівництво; у випадках, передбачених законодавством, провести її експертизу та затвердити вказану документацію. Оформити належним чином заяву про отримання дозволу за формою, наведеною у додатку 10 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, унісши до неї визначені законодавством відомості. Подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних і дозвільних процедур у будівництві заяву про отримання дозволу до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. До заяви потрібно додати: копію документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію; копію розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою); проектну документацію на будівництво, розроблену й затверджену в установленому законодавством порядку; копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згоду його власника, засвідчену в установленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту; копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд; інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, і кваліфікаційні сертифікати; результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля". Дозвіл видають відповідні органи державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів із дня реєстрації заяви. З моменту отримання вказаного дозволу можна розпочинати будівельні роботи на об'єкті. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що ініціювати процес отримання дозвільної документації на будівництво можна лише після: одержання замовником або проектувальником вихідних даних; розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи; затвердження проектної документації.   Враховуючи вищенаведені вимоги діючого законодавства, рішенням Х/ІІІ сесії Пісочинської селищної ради /ІІ скликання від 12 березня 2019 року за №69/18-2019 було надано дозвіл на розробку проектно – кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну по вул. Соснова, 1-Б в мікрорайоні «Мобіль» смт Пісочин».   Враховуючи вищевикладене зазначаємо, що Пісочинська селищна рада веде планомірну роботу щодо розбудови та створення комфортних умов проживання мешканцям територіальної громади Пісочинської селищної ради.       Начальник юридичного відділу                              Іван ТЯГНИБОК  

Підписали петицію:

# Прізвище, ім'я, по батькові Дата
1 Леонов Вiталiй Анатолiйович 19.10.2020
2 Пелипець Андрій Олександрович 19.10.2020
3 Иванов Сергей Викторович 19.10.2020
4 Черепова Олеся Валеріївна 19.10.2020
5 Свердлов Богдан Олександрович 20.10.2020
6 Буклєй Ірина Миколаївна 20.10.2020
7 Чорнобривець Яна Валеріївна 20.10.2020
8 Ліповий Володимир Паалович 20.10.2020
9 Новікова Марина Олегівна 20.10.2020
10 Кулиш Михаил Васильевич 20.10.2020
11 Гавриленко Тетяна Юрьевна 20.10.2020
12 Борова Тетяна Олегванп 20.10.2020
13 Дмитрієва Ірина Володимирівна 20.10.2020
14 Ладанюк Марина Алексеевна 20.10.2020
15 Коваленко Олександр Дмитрович 20.10.2020
16 Котляренко Анна Александровна 20.10.2020
17 Крюкова Лариса Михайловна 20.10.2020
18 Лукашева Вікторія Олегівна 20.10.2020
19 Аширова Катерина Олександрівна 20.10.2020
20 Жилов Сергій Вячеславович 20.10.2020
21 Коваленко Микола Юрійович 20.10.2020
22 Потеба Олена Геннадіївна 20.10.2020
23 Гриценко юлия викторовна 20.10.2020
24 Каркан Екатерина Евгеньевна 20.10.2020
25 Грищенко Уляна Георгіївна 20.10.2020
26 Бережная Юлия Владимировна 20.10.2020
27 Приймак Аліна Асланбеївна 20.10.2020
28 Маклаков Віталій Олексійович 20.10.2020
29 Пефтиева Анна Евгеньевна 20.10.2020
30 Третьяк Олег Викторович 20.10.2020
31 Абраменкова Марина Вікторівна 20.10.2020
32 Омельяненко Марина Александровна 20.10.2020
33 Дячук Ольга Вячеславівна 20.10.2020
34 Гриненко Людмила Миколаївна 20.10.2020
35 Куряча Наталія Сергіївна 20.10.2020
36 Колеснiкова Наталiя Сергiiвна 20.10.2020
37 Мешкова Юлия Владимировна 20.10.2020
38 Скляр Світлана Анатоліївна 20.10.2020
39 Дзугань Александр Григорьевич 20.10.2020
40 Мацегора Андрій Володимирович 20.10.2020
41 Ткаченко Вікторія Петрівна 20.10.2020
42 Котельнiков Михаило Валерiйович 20.10.2020
43 Пазій Марія Вікторівна 20.10.2020
44 Карташова Ганна Вiкторiвна 20.10.2020
45 Василашко Валерiя Олегiвна 20.10.2020
46 Лапшин Володимир Миколайович 20.10.2020
47 Борисова Людмила Анатоліївна 20.10.2020
48 Марина Марина Сергiiвна 20.10.2020
49 Білецька Анастасія Володимирівна 20.10.2020
50 Нечитайло Рената Анвярiвна 20.10.2020
51 Моісеєнко Світлана Анатоліївна 20.10.2020
52 Левенських Владислав Игоревич 20.10.2020
53 Лугова Тетяна Анатолiївна 20.10.2020
54 Панова Олена Василівна 20.10.2020
55 Ліфер Лілія Георгіївна 20.10.2020
56 Дунай Ірина Миколаївна 20.10.2020
57 Котляренко Ірина Олександрівна 20.10.2020
58 Ростовцев Віталій Васильович 20.10.2020
59 Рибалка Ірина Анатоліїана 20.10.2020
60 Кушнарьова Ірина Михайлівна 20.10.2020
61 Шуринов Владимир Игоревич 20.10.2020
62 Ларіна Таміла Вікторівна 20.10.2020
63 Осіпчук Ірина Вікторівна 20.10.2020
64 Прискоцький Сергій Александрович 20.10.2020
65 Василенко Алла Вячеславовна 20.10.2020
66 Гнатенко Ольга Сергіївна 20.10.2020
67 Шуринова Татьяна Викторовна 20.10.2020
68 Островська Ганна Миколаївна 20.10.2020
69 Глущенко Константин Сергеевич 20.10.2020
70 Кулинич Едуард Васильович 20.10.2020
71 Мешков Максим Николаевич 20.10.2020
72 Талюк Василь Михайлович 20.10.2020
73 Седян Рузанна Рафіківна 20.10.2020
74 Гаврилюк Марія Олександрівна 20.10.2020
75 Бирленко Анна Витальевна 20.10.2020
76 Колодяжная Юлия Сергеевна 20.10.2020
77 Галушка Тетяна Володимирівна 20.10.2020
78 Філіна Вікторія Сергіївна 20.10.2020
79 Лавренчук Ганна Михайлівна 20.10.2020
80 Вержбицкий Дмитрий Евгеньевич 20.10.2020
81 Кирильчук Александра Александровна 21.10.2020
82 Шустрова Юлія Фагілівна 21.10.2020
83 Кива Ирина Александровна 21.10.2020
84 Єфремова Яна Яківна 21.10.2020
85 Незнаю Кто Это 21.10.2020
86 Цапко Наталія Сергіївна 21.10.2020
87 Казакова Ольга Миколаївна 21.10.2020
88 Кулик Светлана Михайловна 21.10.2020
89 Исаенко Наталья Александровна 21.10.2020
90 Яковенко Ірина Михайлівна 21.10.2020
91 Кобзар Юлія Василівна 21.10.2020
92 Артюх Ольга Сергеевна 21.10.2020
93 Войцеховская Екатерина Андреевна 21.10.2020
94 Луценко Наталья Сергеевна 21.10.2020
95 Давидова Тетяна Михайлівна 21.10.2020
96 Глущенко Тетяна Миколаївна 21.10.2020
97 Маланчук Ольга Васильевна 21.10.2020
98 Марченко Вікторія Олегівна 21.10.2020
99 Ачкасова Оксана Вікторівна 21.10.2020
100 Житник Інна Анатоліївна 21.10.2020
101 Біба Тетяна Миколаївна 21.10.2020
102 Зражевский Владимир Игоревич 21.10.2020
103 Волошина Анна Анатольевна 21.10.2020
104 Чепіга Тетяна Іванівна 21.10.2020
105 Кулибаба Альона Дмитрівна 21.10.2020
106 Колесникова Тетяна Володимирiвна 21.10.2020
107 Голева Татьяна Валерьевна 21.10.2020
108 Коваленко Анжела Эдуардовна 22.10.2020
109 Ковальова Інна Володимирівна 22.10.2020
110 Наседкин Роман Викторович 22.10.2020
111 Качанюк Ганна Ігорівна 22.10.2020
112 Наруцкая Виталия Владимировна 22.10.2020
113 Ольховська Олена Олександрівна 22.10.2020
114 Поліванов Олександр Геннадійович 22.10.2020
115 Лымаренко Евгений Николаевич 22.10.2020
116 Романенко Наталия Владимировна 22.10.2020
117 Литвин Наталiя Анатоліївна 22.10.2020
118 Панченко Наталя Олександрівна 22.10.2020
119 Коверя Валентин Петрович 22.10.2020
120 Александрова Інна Володимирівна 22.10.2020
121 Сердюченко Катерина Ренатiвна 23.10.2020
122 Благодарна Олена Миколаїіна 23.10.2020
123 Демченко Марина Федорівна 23.10.2020
124 Ісенко Ірина Володимирівна 23.10.2020
125 Сіляєва Олена Ігорівна 23.10.2020
126 Радченко Сергій Олександрович 23.10.2020
127 Сердюк Дмитрий Александрович 23.10.2020
128 Давидова Ірина Євгенівна 24.10.2020
129 Кузьменко Сергій Сергійович 24.10.2020
130 Танчук Мария Романовна 24.10.2020
131 Гданська Елеонора Михайлівна 24.10.2020
132 Хлебникова Инна Валерьевна 24.10.2020
133 Стародуб Яна Станіславівна 24.10.2020
134 Рижанова, Марина Олексiiвна 24.10.2020
135 Горбатенко Анастасия Владиславовна 24.10.2020
136 Бабак Яна Олександрівна 24.10.2020
137 Захарченко Олеся Викторовна 24.10.2020
138 Савченко Анастасія Петрівна 24.10.2020
139 Михальова Юлія Геннадіївна 24.10.2020
140 Підченко Тетяна Олександрівна 24.10.2020
141 Сакульєва Євгенія Вадимівна 24.10.2020
142 Борисенко Анна Олександрівна 24.10.2020
143 Хлебников Герман Николаевич 24.10.2020
144 Якушкина Анна Валеріївна 24.10.2020
145 Савєльєва Юлія Анатоліївна 24.10.2020
146 Мотозюк Ірина Володимирівна 24.10.2020
147 Чиркова Катерина Сергіївна 24.10.2020
148 Зіночкіна Юлія Юріївна 24.10.2020
149 Зіночкін Дмитро Сергійович 24.10.2020
150 Приходько Елена Александровна 24.10.2020
151 Козлова Ирина Александровна 24.10.2020
152 Хрол Наталья Леонидовна 24.10.2020
153 Русін Валерій Олександрович 24.10.2020
154 Нароян Ельнара Мусаївна 24.10.2020
155 Борисова Марина Алексеевна 24.10.2020
156 Яковенко Аліна Мусаївна 24.10.2020
157 Потічна Юліанна Зіновіївна 24.10.2020
158 Кулиш Алина Ивановна 24.10.2020
159 Будинська Ксенія Ігорівна 24.10.2020
160 Тарабарова Юлія Владимиріана 25.10.2020
161 Шапошников Владимир Сергеевич 25.10.2020
162 Ратушняк Юлія Снргіївна 25.10.2020
163 Русіна Світлана Юріівна 25.10.2020
164 Желновач Людмила Анатоліівна 25.10.2020
165 Горбатенко Дмитро Юрійович 25.10.2020
166 Нейчева Світлана Вікторівна 25.10.2020
167 Ягольницька Світлана Олександрівна 25.10.2020
168 Шпратова Юлия Петровна 25.10.2020
169 Поиходько Константин Сергеевич 25.10.2020
170 Подзолкова Олеся Вікторівна 25.10.2020
171 Лук'янчикова Людмила Олександрiвна 25.10.2020
172 Панов Роман Юрыйович 25.10.2020
173 Га Лиза Владимировна 25.10.2020
174 Гавшина Олена Олександрівна 25.10.2020
175 Бондар Олена Анатольевна 25.10.2020
176 Демченко Віталій Анатолійович 25.10.2020
177 Лук'янова Зоя Анатоліївна 25.10.2020
178 Коломацька Юлія Валеріївна 26.10.2020
179 Соляник Діна Миколаївна 26.10.2020
180 Карпов Геннадій Васильович 26.10.2020
181 Никитина Жанна Николаевна 26.10.2020
182 Нагорна Инна Валентиновна 26.10.2020
183 Кологривова Наталья Валерьевна 26.10.2020
184 Авагімян Світлана Миколаївна 26.10.2020
185 Бєлов Микола Сергійович 26.10.2020
186 Шинкарская Алла Валентиновна 26.10.2020
187 Кравченко Катерина Валентинiвна 27.10.2020
188 Паралинов Сергій Петрович 27.10.2020
189 Рюмшина Ганна Олександрiвна 27.10.2020
190 Вовк Лариса Олександрівна 27.10.2020
191 Яковенко Вячеслав Анатольевич 27.10.2020
192 Дяченко Ирина Витальевна 27.10.2020
193 Кулакова Валентина Іванівна 27.10.2020
194 Истомина Лариса Николаевна 27.10.2020
195 Губарь Лилия Петровна 27.10.2020
196 Демочка Марина Володимирівна 27.10.2020
197 Бринзар Рімма Джамаловна 27.10.2020
198 Рудь Тетяна Вiкторiвна 27.10.2020
199 Літовченко Ганна Вікторівна 27.10.2020
200 Літовченко Валерий Юрійович 27.10.2020
201 Сорока Оксана Леонідівна 27.10.2020
202 Макарова Марія Павлівна 27.10.2020
203 Костюк Елена Ивановна 27.10.2020
204 Руденко Валентина Анатоліївна 28.10.2020
205 Грищенко Анастасия Константиновна 28.10.2020
206 Федорова Екатерина Владимировна 28.10.2020
207 Лагутін Євген Юрійович 28.10.2020
208 Огієнко Олена Сергіївна 28.10.2020
209 Довбак Микола Ігорович 28.10.2020
210 Черепньова Наталія Ігорівна 28.10.2020
211 Дудкін Сергій Васильович 28.10.2020
212 Паценко Людмила Анатоліївна 28.10.2020
213 Савчук Сергій Леонідович 28.10.2020
214 Дяченко Сергій Олександрович 28.10.2020
215 Доценко Игорь Николаевич 29.10.2020
216 Курцева Світлана Володимирівна 29.10.2020
217 Назаров Виталий Анатольевич 30.10.2020
218 Гринько Юрій Леонідович 30.10.2020
219 Грдзелидзе Жанна Викторовна 30.10.2020
220 Журавлев Иван Павлович 30.10.2020
221 Сыромятников Виталий Владимирович 30.10.2020
222 Висягина Елена Васильевна 30.10.2020
223 Шевченко Марина Сергеевна 30.10.2020
224 Явтушенко Виктория Юрьевна 31.10.2020
225 Фалевич Анастасія Вікторівна 31.10.2020
226 Охрімовський Михайло Павлович 31.10.2020
227 Бедарева Яна Олександрівна 01.11.2020
228 Забровська Олена Петрівна 01.11.2020
229 Палаженко Валерія Павлівна 01.11.2020
230 Сошнікова Анастасія Володимирівна 02.11.2020
231 Лаухiна Олександра Дмитрiвна 02.11.2020
232 Савченко Татьяна Михайловна 02.11.2020
233 Палаженко Руслан Русланович 03.11.2020
234 Берднікова Аліна Вадимівна 03.11.2020
235 Радчук Валентина Вячеславовна 04.11.2020
236 Кравченко Оксана Василiвна 04.11.2020
237 Тарасенко Руслан Геннадійович 04.11.2020
238 Гіренко Володимир Михайлович 04.11.2020
239 Гуляева Наталья Вячеславовна 04.11.2020
240 Орлова Екатерина Сергіївна 06.11.2020
241 Ілляшевич Гліб Олексійович 06.11.2020
242 Ілляшевич Артем Олексійович 06.11.2020
243 Нікітін Юрій Павловіч 07.11.2020
244 Челнокова Ольга Викторовна 08.11.2020
245 Череватенко Станислав Павлович 09.11.2020
246 Віноградова Наталія Володимирівна 10.11.2020
247 Яковенко Світлана Григорівна 10.11.2020
248 Бут Інна Сергіівна 10.11.2020
249 Расторгуева Яна Станиславовна 10.11.2020
250 Диковская Ирина Геннадиевна 10.11.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь